ملک‌های مهدیه سلطانی
ویلا 555 متری شهرکی در نوشهر نخ شمال مازندران،نوشهر قیمت کل: 11500000000
ویلا 700 متری استخردار در نوشهر/شهرک نوروزی مازندران،نوشهر قیمت کل: 13500000000
باغ ویلا 345 متری شهرکی در نوشهر/سیسنگان مازندران،نوشهر قیمت کل: 4500000000
زمین 240 متری شهرکی سنددار در نوشهر کتی مازندران،نوشهر قیمت کل: 1920000000
باغ ویلا 600 متری استخردار در نوشهر/چلندر مازندران،نوشهر قیمت کل: 11000000000
ویلا 330 متری شهرکی با ویو ابدی در نوشهر مازندران،نوشهر قیمت کل: 7800000000
فروش ویلا ۲۳۰ متری شهرکی در نوشهر مازندران،نوشهر قیمت کل: 2400000000
زمین ۲۰۰متری مسکونی در نوشهر/چلندر مازندران،نوشهر قیمت کل: 1900000000
ویلا ۲۱۰متری با سندشش دانگ در رویان ونوش مازندران،رویان قیمت کل: 2000000000
ویلا ۴۳۰ متری شهرک برند/نوشهر نخ شمال مازندران،نوشهر قیمت کل: 13500000000
زمین ۴۱۰متری شهرکی در سیسنگان/خ کشاورز مازندران،نوشهر قیمت کل: 6000000000
زمین ۳۰۰متری شهرکی در نوشهر/خیرودکنار مازندران،نوشهر قیمت کل: 3900000000
زمین ۲۰۰متری مسکونی/شهرکی در نوشهر مازندران،نوشهر قیمت کل: 1750000000
باغ ویلا سنددار/شهرک برند رویان مازندران،رویان قیمت کل: 4600000000
ویلا 400 متری استخردار در رویان/ونوش مازندران،رویان قیمت کل: 4800000000
زمین 356 متری داخل بافت شهرکی در نوشهر مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 2200000000
ویلا باغ ۶۸۰متری سنددار در نوشهر/فرسیان مازندران،نوشهر قیمت کل: 6500000000
ویلا ۳۴۰ متری در نوشهر /سیسنگان مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 3000000000
ویلا ۲۵۰متری شهرکی در نوشهر منطقه برند نخ شمال مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 3000000000
ویلا 460 متری شهرکی در نوشهر/دهکده سبز مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 3500000000
زمین 520 متری *ساحلی* در نوشهر/شهرکی مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 5000000000
ویلا ۲۳۰ متری در ارتفاعات نارنج بن/رویان مازندران،رویان پیش‌پرداخت: 3000000000
ویلا مدرن 306 متری با ویو ابدی در نوشهر/نخ شمال مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 3000000000
باغ ویلا 400 متری سنددار در نوشهر/اویدر مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 2000000000
زمین 240 متری سنددار شهرکی در نوشهر مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 1000000000
ویلا باغ 485 متری شهرکی در لتینگان خیابان برند مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 4000000000
ویلا 500 متری کلاسیک/استخردار در نوشهر نخ شمال مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 7000000000
ویلا باغ 400 متری با ویو ابدی در نوشهر/نخ شمال مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 3000000000
ویلا 230 متری با لوکیشن عالی در رویان/ونوش مازندران،رویان پیش‌پرداخت: 2500000000
زمین 570 متری شهرک برند با مشاعات عالی/رویان مازندران،رویان پیش‌پرداخت: 7000000000
ویلا 280 متری/شهرک سنگ فرش/نخ شمال مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 2000000000
ویلا باغ 560 متری با سند شش دانگ در لتینگان مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 3000000000
ویلا باغ 650 متری مبله در نوشهر/علی ابادمیر مازندران،نوشهر پیش‌پرداخت: 8000000000
زمین 210 متری سنددار شهرکی در رویان مازندران،رویان پیش‌پرداخت: 1500000000
زمین 400 متری شهرکی در رویان/ونوش مازندران،رویان پیش‌پرداخت: 3500000000