خرید فروش ملک در همه استان ها


نتایج جستجو : 142

ویلای من

 ویلاباغ 500 متری سنددار در نوشهر
4
5روز پیش
136 visibility

ویلاباغ 500 متری سنددار در نوشهر

place مازندران، نوشهر

500
120متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ استخردار شهرکی در نارنج بن
9
5روز پیش
16 visibility

ویلاباغ استخردار شهرکی در نارنج بن

place مازندران، نوشهر

650
250متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

4 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 450 متری سنددار نوشهر چلندر
9
1هفته پیش
45 visibility

ویلاباغ 450 متری سنددار نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

450
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 330 متری داخل بافت در نوشهر انارور
1
1هفته پیش
40 visibility

زمین 330 متری داخل بافت در نوشهر انارور

place مازندران، نوشهر

330
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 220 متری شهرکی سنددار در نخ شمال
1
1هفته پیش
30 visibility

زمین 220 متری شهرکی سنددار در نخ شمال

place مازندران، نوشهر

220
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 250 متری شهرکی سنددار در رویان
9
1هفته پیش
45 visibility

ویلای 250 متری شهرکی سنددار در رویان

place مازندران، رویان

250
270متر
4خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی
2
1هفته پیش
33 visibility

ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی

place مازندران، نوشهر

400
170متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 300 متری نمامدرن استخردار در نارنج بن
7
1هفته پیش
39 visibility

ویلای 300 متری نمامدرن استخردار در نارنج بن

place مازندران، رویان

300
220متر
4خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 270 متری شهرکی سنددار در نوشهر
3
1هفته پیش
34 visibility

ویلای 270 متری شهرکی سنددار در نوشهر

place مازندران، نوشهر

270
110متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 270 متری نما مدرن در وازیوار
6
2هفته پیش
39 visibility

ویلای 270 متری نما مدرن در وازیوار

place مازندران، رویان

270
120متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/100 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 300 متری سنددار در نوشهر چلندر
4
2هفته پیش
46 visibility

ویلاباغ 300 متری سنددار در نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

300
150متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 330 متری شهرکی در نوشهر
3
2هفته پیش
37 visibility

ویلاباغ 330 متری شهرکی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

330
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 280 متری مبله سنددار در ونوش
7
2هفته پیش
34 visibility

ویلای 280 متری مبله سنددار در ونوش

place مازندران، رویان

280
125متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 250 متری در شهرک 53 پلاکه در نوشهر
1
2هفته پیش
40 visibility

زمین 250 متری در شهرک 53 پلاکه در نوشهر

place مازندران، نوشهر

250
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 280 متری مبله استخردار منطقه وازیوار
9
2هفته پیش
50 visibility

ویلای 280 متری مبله استخردار منطقه وازیوار

place مازندران، رویان

280
210متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 230 متری نمامدرن با روف گاردن در نوشهر
10
2هفته پیش
50 visibility

ویلای 230 متری نمامدرن با روف گاردن در نوشهر

place مازندران، رویان

230
245متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 350 متری سنددار نوشهر نخ شمال
9
2هفته پیش
45 visibility

ویلای 350 متری سنددار نوشهر نخ شمال

place مازندران، نوشهر

350
210متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 فروش ویلا سنددار و جنگلی نجارده نوشهر
6
2هفته پیش
48 visibility

فروش ویلا سنددار و جنگلی نجارده نوشهر

place مازندران، نوشهر

320
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

3/500 ميليارد تومان

 مونا بابانژاد
مونا بابانژاد

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی
1
2هفته پیش
54 visibility

ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی

place مازندران، نوشهر

400
170متر
2خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

4 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 380 متری سنددار شهرکی در نوشهر
5
2هفته پیش
62 visibility

ویلاباغ 380 متری سنددار شهرکی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

380
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

5/500 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 باغ ویلا با سندشش دانگ در نوشهر کتی
4
2هفته پیش
65 visibility

باغ ویلا با سندشش دانگ در نوشهر کتی

place مازندران، نوشهر

450
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

5/500 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 فروش ویلا 300 متری سنددار در نوشهر
5
2هفته پیش
62 visibility

فروش ویلا 300 متری سنددار در نوشهر

place مازندران، نوشهر

300
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

4/500 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 220 متری داخل بافت با ویو ابدی در نوشهر
2
2هفته پیش
54 visibility

زمین 220 متری داخل بافت با ویو ابدی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

220
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

2/300 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 300 متری با سندششدانگ نوشهر چلندر
8
2هفته پیش
49 visibility

ویلای 300 متری با سندششدانگ نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

300
200متر
4خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 250 متری نما مدرن در رویان ونوش
7
2هفته پیش
57 visibility

ویلای 250 متری نما مدرن در رویان ونوش

place مازندران، رویان

250
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 260 متری شهرکی نوشهر/ نخ شمال
4
3هفته پیش
67 visibility

ویلای 260 متری شهرکی نوشهر/ نخ شمال

place مازندران، نوشهر

260
170متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 230 متری با ویو ابدی در نوشهر
6
3هفته پیش
62 visibility

ویلای 230 متری با ویو ابدی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

230
110متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

ویلای 220 متری شهرکی نوشهر نخ شمال
6
3هفته پیش
65 visibility

ویلای 220 متری شهرکی نوشهر نخ شمال

place مازندران، نوشهر

200
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 340 متری سنددار نوشهر دهکده کتی
2
3هفته پیش
67 visibility

زمین 340 متری سنددار نوشهر دهکده کتی

place مازندران، نوشهر

340
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 200 متری شهرکی در نوشهر ملکار
5
3هفته پیش
70 visibility

زمین 200 متری شهرکی در نوشهر ملکار

place مازندران، نوشهر

200
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

arrow_upward
keyboard_arrow_down
notes فیلتر نتایج
close
تعداد نتایج : 142