خرید فروش ملک در مازندران


نتایج جستجو : 110

ویلای من

 ویلاباغ 500 متری سنددار در نوشهر
4
5روز پیش
136 visibility

ویلاباغ 500 متری سنددار در نوشهر

place مازندران، نوشهر

500
120متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ استخردار شهرکی در نارنج بن
9
5روز پیش
16 visibility

ویلاباغ استخردار شهرکی در نارنج بن

place مازندران، نوشهر

650
250متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

4 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 450 متری سنددار نوشهر چلندر
9
1هفته پیش
45 visibility

ویلاباغ 450 متری سنددار نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

450
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 330 متری داخل بافت در نوشهر انارور
1
1هفته پیش
40 visibility

زمین 330 متری داخل بافت در نوشهر انارور

place مازندران، نوشهر

330
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 220 متری شهرکی سنددار در نخ شمال
1
1هفته پیش
30 visibility

زمین 220 متری شهرکی سنددار در نخ شمال

place مازندران، نوشهر

220
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی
2
1هفته پیش
33 visibility

ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی

place مازندران، نوشهر

400
170متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 270 متری شهرکی سنددار در نوشهر
3
1هفته پیش
34 visibility

ویلای 270 متری شهرکی سنددار در نوشهر

place مازندران، نوشهر

270
110متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 300 متری سنددار در نوشهر چلندر
4
2هفته پیش
46 visibility

ویلاباغ 300 متری سنددار در نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

300
150متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 330 متری شهرکی در نوشهر
3
2هفته پیش
37 visibility

ویلاباغ 330 متری شهرکی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

330
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 250 متری در شهرک 53 پلاکه در نوشهر
1
2هفته پیش
40 visibility

زمین 250 متری در شهرک 53 پلاکه در نوشهر

place مازندران، نوشهر

250
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 350 متری سنددار نوشهر نخ شمال
9
2هفته پیش
45 visibility

ویلای 350 متری سنددار نوشهر نخ شمال

place مازندران، نوشهر

350
210متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 فروش ویلا سنددار و جنگلی نجارده نوشهر
6
2هفته پیش
48 visibility

فروش ویلا سنددار و جنگلی نجارده نوشهر

place مازندران، نوشهر

320
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

3/500 ميليارد تومان

 مونا بابانژاد
مونا بابانژاد

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی
1
2هفته پیش
54 visibility

ویلاباغ 400 متری شهرکی در نوشهر کتی

place مازندران، نوشهر

400
170متر
2خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

4 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 380 متری سنددار شهرکی در نوشهر
5
2هفته پیش
63 visibility

ویلاباغ 380 متری سنددار شهرکی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

380
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

5/500 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 باغ ویلا با سندشش دانگ در نوشهر کتی
4
2هفته پیش
65 visibility

باغ ویلا با سندشش دانگ در نوشهر کتی

place مازندران، نوشهر

450
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

5/500 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 فروش ویلا 300 متری سنددار در نوشهر
5
2هفته پیش
62 visibility

فروش ویلا 300 متری سنددار در نوشهر

place مازندران، نوشهر

300
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

4/500 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 220 متری داخل بافت با ویو ابدی در نوشهر
2
2هفته پیش
54 visibility

زمین 220 متری داخل بافت با ویو ابدی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

220
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

2/300 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 300 متری با سندششدانگ نوشهر چلندر
8
2هفته پیش
50 visibility

ویلای 300 متری با سندششدانگ نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

300
200متر
4خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 260 متری شهرکی نوشهر/ نخ شمال
4
3هفته پیش
67 visibility

ویلای 260 متری شهرکی نوشهر/ نخ شمال

place مازندران، نوشهر

260
170متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 230 متری با ویو ابدی در نوشهر
6
3هفته پیش
62 visibility

ویلای 230 متری با ویو ابدی در نوشهر

place مازندران، نوشهر

230
110متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

ویلای 220 متری شهرکی نوشهر نخ شمال
6
3هفته پیش
66 visibility

ویلای 220 متری شهرکی نوشهر نخ شمال

place مازندران، نوشهر

200
120متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 340 متری سنددار نوشهر دهکده کتی
2
3هفته پیش
67 visibility

زمین 340 متری سنددار نوشهر دهکده کتی

place مازندران، نوشهر

340
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1/500 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 زمین 200 متری شهرکی در نوشهر ملکار
5
3هفته پیش
71 visibility

زمین 200 متری شهرکی در نوشهر ملکار

place مازندران، نوشهر

200
کاربری: مسکونی
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 ویلای 280 متری با ویو ابدی نوشهر/منطقه چلک
7
3هفته پیش
65 visibility

ویلای 280 متری با ویو ابدی نوشهر/منطقه چلک

place مازندران، نوشهر

280
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

 فروش ویلا دوبلکس و سنددار درنوشهر لتینگان
9
3هفته پیش
68 visibility

فروش ویلا دوبلکس و سنددار درنوشهر لتینگان

place مازندران، نوشهر

260
300متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

3/500 ميليارد تومان

 مونا بابانژاد
مونا بابانژاد

کارشناس املاک شمال

 فروش اپارتمان ساحلی بقیمت در نوشهر انارور
2
3هفته پیش
72 visibility

فروش اپارتمان ساحلی بقیمت در نوشهر انارور

place مازندران، نوشهر

1000
110متر
2خواب
pin_drop ساحلی

پیش پرداخت:

2 ميليارد تومان

 مونا بابانژاد
مونا بابانژاد

کارشناس املاک شمال

 ویلاباغ 570 متری در نوشهر چلندر
4
3هفته پیش
74 visibility

ویلاباغ 570 متری در نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

570
250متر
4خواب
pin_drop جنگلی

قیمت کل:

7/800 ميليارد تومان

 مهدیه سلطانی
مهدیه سلطانی

کارشناس املاک شمال

 فروش ویلا نوشهر امیررود شهرکی
6
3هفته پیش
68 visibility

فروش ویلا نوشهر امیررود شهرکی

place مازندران، نوشهر

390
200متر
3خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

3 ميليارد تومان

 مونا بابانژاد
مونا بابانژاد

کارشناس املاک شمال

 فروش باغ ویلا شهرکی ساحلی استخردار در نوشهر چلندر
5
3هفته پیش
72 visibility

فروش باغ ویلا شهرکی ساحلی استخردار در نوشهر چلندر

place مازندران، نوشهر

1050
600متر
4خواب
pin_drop ساحلی

پیش پرداخت:

30 ميليارد تومان

 مونا بابانژاد
مونا بابانژاد

کارشناس املاک شمال

 ویلای 240 متری شهرکی نوشهر/منطقه توسکا
8
3هفته پیش
75 visibility

ویلای 240 متری شهرکی نوشهر/منطقه توسکا

place مازندران، نوشهر

240
110متر
2خواب
pin_drop جنگلی

پیش پرداخت:

1 ميليارد تومان

 امیر حسین رحمانی
امیر حسین رحمانی

کارشناس املاک شمال

arrow_upward
keyboard_arrow_down
notes فیلتر نتایج
close
تعداد نتایج : 110