طراحی داخلی و خارجی مدرن شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته روف گاردن با دید ۳۶۰ درجه خواب مستر با کمد دیواری دوبلکس با ۲نشیمن تراس شمالی جنوبی حیاط سازی شده مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
3,800,000,000 تومان

طراحی داخلی و خارجی مدرن شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته استخردار خواب مستر با کمد دیواری تریپلکس با ۲ نشیمن و شاه نشین رو دامنه با دید عالی جنگل و دریا تراس شمالی جنوبی حیاط سازی شده مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
14,000,000,000 تومان

طراحی داخلی و خارجی مدرن شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته روف گاردن با دید عالی جنگل و دریا استخردار خواب مستر با نور گیر عالی دوبلکس با ۲نشیمن تراس با قابلیت چیدمان حیاط سازی شده مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 380 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
8,600,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی منطقه ونوش رویان

فروشی

شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته شهرک تازه تفکیک شده موقعیت عالی برای سرمایه گذاری سنگ فرش انشعابات سر زمین دید عالی جنگل و دریا واقع در بافت مسکونی مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 600 متر
تعداد خواب: هیچ
موقعیت مکانی: جنگلی
5,100,000,000 تومان

شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته موقعیت مکانی بی نظیر نیم پیلوت خواب با کمد دیواری نزدیک جاده اصلی مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
4,200,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی نوشهر نخ شمال

فروشی

شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته موقعیت مکانی بی نظیر انشعابات سر زمین شمالی جنوبی دید ابدی جنگل واقع در بافت مسکونی مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 350 متر
تعداد خواب: هیچ
موقعیت مکانی: جنگلی
4,550,000,000 تومان

شهرکی برند نگهبانی ۲۴ ساعته موقعیت مکانی بی نظیر استخر و زمین بازی شهرک سنگ فرش خواب مستر با کمد دیواری دوبلکس با ۲نشیمن تراس شمالی جنوبی ویوی بی نظیر حیاط سازی زیبا مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 831 متر
متراژ بنا: 261 متر
تعداد خواب: 5 یا بیشتر
موقعیت مکانی: جنگلی
15,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی ونوش رویان

فروشی

شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته موقعیت مکانی بی نظیر انشعابات سر زمین دید ابدی جنگل واقع در بافت مسکونی مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 280 متر
تعداد خواب: هیچ
موقعیت مکانی: جنگلی
3,080,000,000 تومان

مستقل منطقه تهرانی نشین موقعیت مکانی بی نظیر شمالی جنوبی با ویو بی نظیر نیم پیلوت خواب با کمد دیواری حیاط سازی شده مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 1,400 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
15,000,000,000 تومان

طراحی داخلی و خارجی مدرن مستقل منطقه تهرانی نشین روف گاردن با دید ۳۶۰ درجه استخردار خواب مستر با کمد دیواری دوبلکس ۲ نشیمن تراس شمالی جنوبی حیاط سازی شده مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
4,200,000,000 تومان
فروش زمین جنگلی نوشهر کتی

فروشی

مستقل منطقه تهرانی نشین موقعیت مکانی بی نظیر انشعابات سر زمین شمالی جنوبی دید ابدی جنگل واقع در بافت مسکونی مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 345 متر
تعداد خواب: هیچ
موقعیت مکانی: جنگلی
3,450,000,000 تومان
فروش زمین پلاک اول جنگل نوشهر چلندر

فروشی

شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته قواره اول جنگل موقعیت مکانی بی نظیر چسبیده به جنگل دید ابدی دریا انشعبات سر زمین واقع در بافت مسکونی موقعیت عالی برای سرمایه گذاری مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 380 متر
تعداد خواب: هیچ
موقعیت مکانی: جنگلی
3,400,000,000 تومان

مهندسی ساز مستقل منطقه تهرانی نشین استخردار خواب مستر با نور گیر عالی تراس شمالی جنوبی با دید عالی جنگل و دریا حیاط سازی بسیار زیبا با گل و گیاه مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 850 متر
متراژ بنا: 370 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
11,500,000,000 تومان
فروش زمین جنگلی نوشهر کتی

فروشی

شهرکی نگهبانی ۲۴ ساعته موقعیت مکانی بی نظیر شمالی جنوبی انشعابات سر زمین دید عالی جنگل واقع در بافت مسکونی مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 650 متر
تعداد خواب: هیچ
موقعیت مکانی: جنگلی
4,550,000,000 تومان

شهرکی محیط دنج و آرام طراحی داخلی و خارجی مدرن روف گاردن با دید ۳۶۰ درجه خواب مستر با کمد دیواری دوبلکس با سالن بیلیارد تراس شمالی جنوبی سیستم کاملا هوشمند حیاط سازی شده مدارک کامل خانم بهرامی:۰۹۱۱۹۰۸۰۷۳۹

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
3,900,000,000 تومان
1 2 70